Even kennismaken

Ik wil verbinden. Daarom vertel ik graag iets over mijzelf. Wie weet is er een stukje herkenning, en ontstaat er een verbinding tussen jou en mij. Voel je welkom om een reactie te geven!

Een held als voorbeeld
Jezus is mijn held. Hij heeft nogal veel voor mij gedaan, terwijl ik dat nooit verdiend heb. Ik verlang er daarom naar om Hem steeds beter te leren kennen. Het is dan ook logisch dat ik steeds meer op Hem wil lijken. Net als Hij mag ik iemand zijn die verbinding aanbrengt. Verbinding tussen mensen onderling, maar ook verbinding tussen God en mensen.

Communiceren is verbinden
In het werk dat ik doe als communicatieadviseur en -coach mag ik dagelijks bezig zijn met het aanbrengen of versterken van verbinding. Dat is mijn talent. Door te investeren in goede communicatie tussen medewerkers bijvoorbeeld. Of door de verbinding tussen de organisatie en haar achterban te versterken. Dat is niet iets wat je zomaar doet. Dat vereist energie. Een brug bouw je tenslotte ook niet in een dag.

Leven vanuit je hart
Ik ben nogal een gevoelsmens, maar dat is niet de enige reden waarom ik het hart belangrijk vind. De Bijbel zegt dat het hart de bron van het leven is. Daarom probeer ik vaak iets te ontdekken van het hart van de ander. Het verwondert me dat mensen zo verschillend zijn. En ik vind het een uitdaging om daar goed mee om te gaan. Ik ga steeds op zoek naar de verbinding. Of dat nu is bij het organiseren van een evenement, of bij een persoonlijk gesprek.

Contrast verminderen
Het contrast tussen het leven op aarde en de hemel moet kleiner worden. Ik geniet ervan wanneer ik dat zie gebeuren. Als zichtbaar wordt dat God zichzelf heeft verbonden aan zijn schepping. Dat zit ‘m in de natuur, maar ook in een originele marketingcampagne. Of wat te denken van goede gesprekken, prachtige beelden, mooie muziek, creatieve teksten, enzovoort. Het voegt allemaal iets toe aan het ideaal om iets van Jezus zichtbaar te maken. Zodat het contrast tussen de hemel straks en het leven nu kleiner wordt.

Bidden als hobby
Soms noem ik bidden weleens mijn hobby. Door gebed ben je verbonden met God. Maar als je samen bidt, raak je ook meer verbonden met elkaar. Daar word ik blij van. Gebed helpt me ook om te erkennen de idealen die ik heb, onbereikbaar zijn. Wil ik echt iets betekenen, dan heb ik de hulp van de heilige Geest nodig. Zowel bij mijn werk als communicatieadviseur, als bij het voeren van een persoonlijk gesprek. Dat besef is heerlijk bevrijdend.

PS Ik spreek in het bovenstaande stuk nogal eens over Jezus en het christelijk geloof. Wil je daar meer over weten? Kijk eens op deze website.

cv