Waarop baseer je eenheid?

Waarop baseer je eenheid?

Eén-zijn ≠ eens-zijn 01 SEPTEMBER 2017 Samenwerking is prachtig. Zeker als kerken en organisaties met elkaar in eenheid samenwerken. Als we samen bouwen in het koninkrijk van God. Toch lijkt die eenheid verre van vanzelfsprekend te zijn. We bouwen muren tussen onszelf...
Verlangen naar gelijkwaardige verbinding

Verlangen naar gelijkwaardige verbinding

‘Eindelijk een mens, net als ik!’ 6 JANUARI 2017 ‘Eindelijk een mens, net als ik!’ (Genesis 2 vers 23a, Bijbel in Gewone Taal). Adam riep het uit van vreugde. Het was al enige tijd geleden dat hij ontdekte dat hij niet het enige levende wezen op deze aarde was. Hij...
Wie zegt mij wie ik ben?

Wie zegt mij wie ik ben?

Wie zegt mij wie ik ben? 20 JUNI 2016 Dit artikel verscheen eerst in GroeiMagazine 3 van 2016. Een uitgave van de Internationale Bijbelbond die ieder kwartaal de Bijbel laat spreken over een onderwerp dat raakt aan het leven van elke dag. Bekijk hier het...
Be is the beginning

Be is the beginning

Be is the beginning of… 21 MEI 2016 Eén van mijn stokpaardjes is dat je pas werkelijke verbinding kunt maken als je dat doet vanuit je identiteit. Als je in verbinding staat met jezelf, kun je van daaruit verbinding zoeken met de ander. Verbondenheid begint dus...